Wynagrodzenie

Każda sprawa jest wyceniana indywidualnie. Nie mniej jednak, niezmienne pozostaje kilka ogólnych zasad, towarzyszących ustalaniu należnego wynagrodzenia. Wstępne zapoznanie się ze sprawą oraz jej późniejsza wycena są całkowicie bezpłatne. Wynagrodzenie za świadczoną usługę pobierane jest dopiero po zaakceptowaniu jej wyceny i po zawarciu stosownej umowy. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest z jednej strony od wymagań Klienta oraz z drugiej strony od stopnia skomplikowania sprawy i niezbędnego nakładu pracy.

Najczęściej stosowanymi, ale nie jedynymi systemami wynagrodzenia są:

  • system ryczałtowy – miesięczna stawka, za określony zakres usług;
  • system kwotowy – określona z góry kwota za prowadzenie danej sprawy;
  • system godzinowy – w tym przypadku wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości przepracowanych godzin i ustalonej uprzednio stawki godzinowej.

Wynagrodzenie może zostać ustalone także w oparciu o inny system, na zasadach indywidualnie wypracowanych z klientem. Wynagrodzenie może zostać ustalone również w oparciu o pomyślny wynik sprawy (tzw. success fee).