Sprawy karne i wykroczeniowe

W ramach swojej indywidualnej praktyki, prowadząc sprawy karne bądź o wykroczenia, najczęściej zajmuję się:

  • reprezentowaniem Klientów na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego;
  • obroną oskarżonych w sprawach karnych i karno - skarbowych;
  • obroną obwinionych w sprawach wykończeniowych;
  • reprezentowaniem pokrzywdzonych w celu wyegzekwowania naprawienia wyrządzonej przestępstwem (wykroczeniem) szkody;
  • reprezentowaniem skazanych na etapie postępowania wykonawczego m. in. w sprawach o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w odbywaniu kary czy o zastosowanie dozoru elektronicznego;