Prawo rodzinne i spadkowe

Z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, Kancelaria zajmuje się między innymi:

  • sprawami o orzeczenie rozwodu;
  • sprawami o alimenty;
  • sprawami o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
  • sprawami o ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej;
  • sprawami o podział majątku małżeńskiego;
  • przygotowywaniem projektów testamentów;
  • sprawami o nabycie i dział spadku;
  • sprawami o zachowek;
  • sprawami o uznanie za niegodnego dziedziczenia;