Odszkodowania

Najczęściej prowadzonymi przez Kancelarię sprawami w przedmiocie uzyskania odszkodowania, są sprawy o odszkodowanie z tytułu:

  • wypadków drogowych;
  • wypadków w miejscu pracy;
  • czynów niedozwolonych;
  • zniszczonego bądź uszkodzonego mienie;
  • ubezpieczeń majątkowych i osobowych;
  • niewykonania lub nienależytego wykonanie umowy;
  • błędów medycznych;
  • wywłaszczonych nieruchomości.