Obsługa spółek i firm osób fizycznych

Oferta skierowana do przedsiębiorców, obejmuje między innymi:

  • stałą obsługę prawną przy wykonywaniu działalności gospodarczej, w szczególności polegającą na bieżącym doradztwie prawnym, sporządzaniu dokumentów, umów etc.;
  • rejestrowanie i zakładanie bądź likwidowanie i wyrejestrowywanie spółek;
  • łączenie, podział i przekształcanie spółek;
  • sporządzanie i opiniowanie dokumentów korporacyjnych np. uchwał, regulaminów etc.;
  • uczestniczenie w negocjacjach;
  • analizę i ocenę ryzyka wynikającego z postanowień zawartych w umowach handlowych;
  • windykację należności;