Nieruchomości

Oferowane przez Kancelarię usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa nieruchomości to m. in.:

  • analiza stanu prawnego nieruchomości;
  • udział w negocjacjach, dotyczących nabycia / sprzedaży nieruchomości;
  • sporządzanie dokumentów związanych z zarządzaniem i obrotem nieruchomościami;
  • przygotowywanie dokumentów w przedmiocie dokonania wpisu w księgach wieczystych;
  • prowadzenie spraw: o zasiedzenie nieruchomości, o zniesienie współwłasności nieruchomości, o wywłaszczenie nieruchomości;
  • prowadzenie spraw reprywatyzacyjnych;
  • uzyskiwanie zgody na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców;
  • obsługa wspólnot mieszkaniowych;