LOBBING

Czym jest LOBBING ?
Jest to wywieranie wpływu na organy władzy metodami prawnie dopuszczalnymi, w celu uzyskania korzystnej decyzji.

Praktykując, nie tylko w kancelariach adwokackich, ale i w biurach poselskich zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej nauczyłem się umiejętności argumentacji i metod realizowania określonych celów. Dlatego wykorzystując zdobyte doświadczenie oraz posiadaną wiedzę prawniczą, zdecydowałem się na świadczenie usług lobbingowych. Z dniem 20 marca 2014 roku, pod numerem 00306 zostałem wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową. Działalność tą wykonuję na etapie rządowego procesu legislacyjnego oraz na etapie prac legislacyjnych w parlamencie.

Jako adwokat cenię i rozumiem znaczenie przepisów, które tworzą obowiązujący system prawa. Wiem jednak, że zawsze stoją za nimi konkretne instytucje lub konkretni ludzie.

Rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową prowadzi Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Karol Rukszto

ul. Kazimierzowska 14, Owczarnia
05 – 807 Podkowa Leśna
Powiat: Pruszków

tel.: 666 521 550
fax: 22 758 92 93

e-mail: karolrukszto@wp.pl