Inne

Pozostałe, często prowadzone przez Kancelarię sprawy to:

  • sprawy z zakresu prawa pracy;
  • sprawy o ochronę dóbr osobistych;
  • sprawy administracyjne;
  • sprawy egzekucyjne;
  • sprawy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego;
  • sprawy o uzyskanie: koncesji, zezwoleń, pozwoleń etc.